szkółka drzew Doliński
szkółki drzew owocowych
strona główna o nas nasza oferta galeria kontakt

o nas

W gospodarstwie (początkowo niewielkim, ok.7.00 ha) prowadzona była produkcja sadownicza i kwiaciarska. Z chwilą zakończenia naszej edukacji zawodowej (Technikum Ogrodnicze w Nowej Wsi i Wydział Ogrodniczy SGGW w Warszawie) rozpoczęliśmy wspólnie produkcję szkółkarską.

    Wraz ze zmieniającymi się zapotrzebowaniami rynku i możliwościami technicznymi gospodarstwo stopniowo się rozwijało. Zwiększaliśmy produkcję i asortyment zgodnie z potrzebami naszych klientów, którymi byli głównie sadownicy z rejonu Warki,Grójca i Błędowa.

    W chwili obecnej gospodarstwo obejmuje powierzchnię ponad 200,00ha. Duża powierzchnia pozwala na coroczne sadzenie szkółki na świeżym terenie, co ma kluczowy wpływ na uzyskiwaną jakość i zdrowotność materiału. Nasze mateczniki, zraźniki i szkółki pozostają pod stałą kontrolą Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa począwszy od badania gleby przed nasadzeniami na obecność niepożądanych patogenów, poprzez okresowe lustracje zdrowotności i jakości roślin, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych na wykluczenie obecności wirusów, aż po ostateczną ocenę dopuszczającą drzewka do sprzedaży jako materiał kwalifikowany.

    Dobrze rozumiemy oczekiwania, nadzieje i problemy sadowników ponieważ na części gospodarstwa także prowadzimy produkcję owoców.
Sady jabłoniowe zajmują 14.00 ha, a sady wiśniowe 23.00ha. Z uwagi na duże koszty zbioru ręcznego, brak w krótkim czasie dużej ilości rąk do pracy zdecydowaliśmy się w 2008 r na zakup kombajnu do wiśni (zbudowany przez firmę Weremczuk wg.koncepcji ISK Skierniewice).

    Biuro, główna baza maszynowa i nowoczesne zaplecze magazynowo-przechowalnicze mieści się koło Grójca woj.mazowieckie nieopodal głównego węzła komunikacyjnego gdzie krzyżuje się droga ekspresowa E7 [S77] Warszawa-Kraków z drogą tranzytową Nr50 Mińsk-Maz.-Sochaczew.

    Produkcja szkółkarska i sadownicza prowadzona jest w gospodarstwie ULENIEC gm.Grójec [szkółki,mateczniki, sad jabłoniowy],w gosp.LIPIE gm.Błędów [szkółki,sad wiśniowy] i nieopodal biura w Worowie [mateczniki podkładek wegetatywnych,borówka amerykańska i sad zraźnikowy].

    Łączna wielkość produkcji rocznej to ok.0.5mln podkładek o statusie WW [wolne od wirusów],200 000 drzewek do bieżącej sprzedaży oraz kilkadziesiąt tysięcy na indywidualne zamówienia. Głównymi odbiorcami naszego materiału są sadownicy z centralnej Polski. Eksportujemy także nasze drzewka za granicę oraz prowadzimy sprzedaż na terenie Uni Europejskiej [m.in.od kilku lat zaopatrujemy jedno z Centrów Ogrodniczych k.Wiednia.

    Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów podnosząc jakość produkowanego materiału po przystępnych cenach.

    Od kilkunastu lat prowadzimy szkolenia młodzieży z zakresu szkółkarstwa. Przyjmujemy corocznie kilkunastu uczniów szkół średnich zawodowych i studentów z uczelni zagranicznych.

    Bierzemy czynny udział w organizacjach branżowych:
  • Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych [S.Doliński-członek]
  • Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy [A.Doliński-członek zarządu]
  • Stowarzyszenie Gospodarstw Szkoleniowych [S.Doliński-prezes]
    W latach ubiegłych uczestniczyliśmy w wielu wystawach krajowych i zagranicznych prezentując nasz materiał. Jesteśmy otwarci na wymianę poglądów i doświadczeń. Nasze szkółki wizytowali profesorowie z SGGW w Warszawie, AR w Lublinie, Minister Rolnictwa Ukrainy, kilkudziesięciu szkółkarzy niemieckich zrzeszonych w BDB,osoby z Białorusi,Ukrainy, Francji, Belgi, Holandi, Austri a także Chile i USA.
kontakt
szkółka Doliński