Podkładki

Podkładki odpowiedzialne są za cechy roślin, które zostały na nich zaszczepione i warunkują m.in. ich wzrost. Dobiera się je zależnie od warunków klimatyczno-glebowych, na jakich mają rosnąć drzewka.

 

Podkładka karłowa M9 przeznaczona dla jabłoni przyczynia się do obfitego owocowania drzew, które najlepiej rosną na zasobnych w składniki pokarmowe, żyznych glebach o odpowiedniej wilgotności.

Z racji systemu korzeniowego niniejszej podkładki wskazane jest prowadzenie jej przy podporach. M9 polecana jest dla silnie i umiarkowanie silnie rosnących odmian, a do atutów podkładki zalicza się korzystny wpływ na wybarwienie owoców oraz bardzo obfite owocowanie zwykle już w drugim roku po posadzeniu.


Podkładka półkarłowa M26 sprawdza się na glebach płowych i mniej żyznych, jakie faktycznie przeważają w naszym kraju. Właśnie ze względu na małe wymagania glebowe jest też najbardziej popularna. Atutem podkładki M26 jest silny system korzeniowy i odporność na mróz. Ponadto zaszczepione na niej jabłonie wcześnie wchodzą w okres owocowania, plonując przy tym obficie.

M26 nadaje się do szczepienia odmian zarówno słabo jak i wysoko rosnących.


Podkładka Colt należy do najpopularniejszych podkładek dla czereśni. Dobrze wpływa zarówno na zdrowotność drzew jak i jakość owoców. Drzewa na Colcie wchodzą w okres owocowania w 3-cim lub 4-tym roku po posadzeniu. Proces ten można przyspieszyć poprzez słabe cięcie i przyginanie pędów, co powoduje większą inicjację pąków kwiatowych oraz przyspiesza owocowanie drzew. Colt sprzyja lepszemu plonowaniu, niż w przypadku podkładek czereśni ptasiej czy F12/1, przy porównywalnej jakości owoców. Istotnym atutem podkładki jest także wysoka odporność na choroby wirusowe.


Podkładka Krymsk 5® zyskuje w ostatnich latach coraz większą popularność na świecie ze względu na dużą mrozoodporność oraz wczesne wchodzenie w owocowanie zaszczepionych na niej odmian. Bardziej skarla niż Colt, co pozwala na prowadzenie intensywniejszej uprawy.  Krymsk 5® odznacza się również odpornością na raka bakteryjnego i zbite, wilgotne gleby.

Więcej informacji na temat podkładki krymsk 5® -> www.krymsk.pl

Zapraszamy do kontaktu