Zrazy

Zrazy do szczepienia drzew owocowych w znacznej mierzy wpływają na powodzenie zaszczepionych drzewek. Stanowią szlachetny element nowego organizmu, który powstaje z połączenia zrazu oraz podkładki łącząc cechy obu tych organizmów. Zrazy do szczepienia pobiera się późną jesienią lub pod koniec zimy. Do letniej okulizacji zrazy pobieramy w lipcu i sierpniu.

 

Zrazy Rubinstar® to elementy sprawdzonej, obficie owocującej niemieckiej odmiany jabłoni rodzącej duże lub bardzo duże czerwono-karminowe owoce.

Zapraszamy do kontaktu