O nas

W gospodarstwie (początkowo niewielkim, ok. 7 ha) prowadzona była produkcja sadownicza i kwiaciarska. Z chwilą zakończenia naszej edukacji zawodowej (Technikum Ogrodnicze
w Nowej Wsi i Wydział Ogrodniczy SGGW w Warszawie) rozpoczęliśmy wspólnie produkcję szkółkarską.

Wraz ze zmieniającymi się zapotrzebowaniami rynku i możliwościami technicznymi gospodarstwo stopniowo się rozwijało. Zwiększaliśmy produkcję i asortyment zgodnie
z potrzebami naszych klientów, którymi byli głównie sadownicy z rejonu Warki, Grójca
i Błędowa.

W chwili obecnej gospodarstwo obejmuje powierzchnię ponad 200 ha. Duża powierzchnia pozwala na coroczne sadzenie szkółki na świeżym terenie, co ma kluczowy wpływ na uzyskiwaną jakość i zdrowotność materiału. Nasze mateczniki, zraźniki i szkółki pozostają pod stałą kontrolą Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa począwszy od badania gleby przed nasadzeniami na obecność niepożądanych patogenów, poprzez okresowe lustracje zdrowotności i jakości roślin, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych na wykluczenie obecności wirusów, aż po ostateczną ocenę dopuszczającą drzewka do sprzedaży jako materiał kwalifikowany.

rzut
rzut

Dobrze rozumiemy oczekiwania, nadzieje i problemy sadowników, ponieważ na części gospodarstwa także prowadzimy produkcję owoców. Sady jabłoniowe zajmują 14 ha, a sady wiśniowe 23 ha. Z uwagi na duże koszty zbioru ręcznego, brak w krótkim czasie dużej ilości rąk do pracy zdecydowaliśmy się w 2008 r na zakup kombajnu do wiśni (zbudowany przez firmę Weremczuk wg. koncepcji ISK Skierniewice).

Biuro, główna baza maszynowa i nowoczesne zaplecze magazynowo- przechowalnicze jest ulokowane w miejscowości Worów (okolice Grójca), w woj. mazowieckim, nieopodal głównego węzła komunikacyjnego, gdzie krzyżuje się droga ekspresowa S7 z drogą tranzytową DK50.

Produkcja szkółkarska i sadownicza prowadzona jest w gospodarstwie ULENIEC gm. Grójec [szkółki, mateczniki, sad jabłoniowy], w gosp. LIPIE gm. Błędów [szkółki, sad wiśniowy]
i nieopodal biura w Worowie [mateczniki podkładek wegetatywnych, borówka amerykańska
i sad zraźnikowy].

Łączna wielkość produkcji rocznej to ok. 1 mln podkładek wegetatywnych o statusie WW (wolne od wirusów) oraz ok. 400 000 drzewek owocowych przeznaczonych do bieżącej sprzedaży, a także na indywidualne zamówienia.

W ciągu ponad 35-letniej działalności zaufało nam wielu sadowników nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Głównymi kierunkami eksportowymi naszego materiału są kraje wschodnie, tj. Rosja, Białoruś, Ukraina czy Litwa.

Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów podnosząc jakość produkowanego materiału po przystępnych cenach.
Od kilkunastu lat prowadzimy szkolenia młodzieży z zakresu szkółkarstwa. Przyjmujemy corocznie kilkunastu uczniów szkół średnich zawodowych i studentów z uczelni zagranicznych (Ukraina i Białoruś).
Bierzemy czynny udział w organizacjach branżowych:

  •  Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych [S. Doliński – członek]
  • Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy [A. Doliński – członek zarządu]
  • Stowarzyszenie Gospodarstw Szkoleniowych [S. Doliński – prezes]

W latach ubiegłych uczestniczyliśmy w wielu wystawach krajowych i zagranicznych prezentując nasz materiał. Jesteśmy otwarci na wymianę poglądów i doświadczeń. Nasze szkółki wizytowali profesorowie z SGGW w Warszawie, AR w Lublinie, Minister Rolnictwa Ukrainy, kilkudziesięciu szkółkarzy niemieckich zrzeszonych w BDB, osoby z Białorusi, Ukrainy, Francji, Belgii, Holandii, Austrii a także Chile i USA

rzut